Master of Business Administration (MBA)

Generalități

Programul de descriere

Prezentare generalÄ

DacÄ sunteÈi un profesionist care cautÄ sÄ progreseze în management sau un rol executiv, acesta este cel mai bun grad pentru dumneavoastrÄ. Master of Business Administration este un program de un an de grad special conceput pentru a pregÄti absolvenÈii ca urmÄtoarea generaÈie de manageri.

ProfesioniÈtii cu o diplomÄ MBA EBU sunt capabili sÄ Ã®Èi îmbunÄtÄÈeascÄ portofoliul personal. OpÈiunile unei educaÈii online se încadreazÄ bine într-un program deja ocupat. Ãn plus, cele mai bune grade de afaceri sunt experienÈe trÄite sau împÄrtÄÈite. ExperienÈa realÄ prezentatÄ de academicieni serioÈi începe în primul an pe mÄsurÄ ce îÈi construieÈti cunoÈtinÈele generale de management Èi obÈii experienÈÄ valoroasÄ din partea colegilor Èi profesorilor. ScufundaÈi-vÄ Ã®n probleme manageriale complexe cu aceastÄ serie de cursuri elective Èi obÈineÈi o perspectivÄ asupra perspectivelor unui manager sau conducÄtor în timp ce înÈelegeÈi contextul mai larg al managementului. Dezvolta abilitÄÈi manageriale, inclusiv managementul într-un context global.

Master of Business Administration este un program de un an de grad special conceput pentru a pregÄti absolvenÈii ca urmÄtoarea generaÈie de manageri.

Campus Luxembourg Wiltz

StudenÈii vor fi invitaÈi sÄ participe la evenimentele Èi seminariile din sÄptÄmâna campusului o datÄ Ã®nainte de absolvirea studiilor, cu toate acestea, participarea la mai mult de o sÄptÄmânÄ de campus este de asemenea permisÄ Èi încurajatÄ. Ãn timpul sÄptÄmânii campusului, studenÈii vor finaliza examenele de sfârÈit de termen, vor vizita companii Èi industrii notabile Èi vor socializa Èi reÈea unul cu celÄlalt.

Luxemburg nu este doar un hub financiar, ci un oraÈ multicultural Èi sediul multor instituÈii europene. Ãntre tradiÈie Èi modernitate. VÄ veÈi putea bucura de diferite peisaje din parcurile naturale, castele medievale Èi numeroase trasee de drumeÈii sau mountain bike în toatÄ regiunea. Luxemburgul Èi Chateau Wiltz vÄ Ã®ntâmpinÄ.

StudenÈii care completeazÄ acest master urmeazÄ cariere în:

 • Consultant
 • Manager de Finante
 • Director de marketing
 • Manager de operaÈiuni
 • Analist financiar
 • Administrator de asistenÈÄ medicalÄ
 • Manager de sisteme informatice

127035_image1.jpeg

Rezultatele învÄÈÄrii programului MBA

Obiectivele de învÄÈare EBU sunt destinate sÄ sporeascÄ Ã®nvÄÈarea studenÈilor în urmÄtoarele domenii: comunicare, raÈionament etic, abilitÄÈi analitice, tehnologie informaÈionalÄ, perspectivÄ globalÄ, gândire criticÄ Èi înÈelegerea sinergiei. DupÄ finalizarea programului MBA, absolvenÈii vor, printre altele:

 • DemonstreazÄ profesionalism Èi conducere.
 • DemonstreazÄ o perspectivÄ globalÄ.
 • ÃnÈelegeÈi problemele de inovare Èi IT care modeleazÄ Èi încadreazÄ concurenÈa.
 • DeÈineÈi abilitÄÈile de a integra concepte de afaceri din diverse discipline.
 • AplicaÈi cunoÈtinÈe Èi abilitÄÈi pentru a rezolva multiple Èi variate probleme de afaceri.
 • AveÈi o apreciere pentru luarea de decizii etice.

Structura programului

Termenul I (octombrie - decembrie)

Managementul marketingului (4 ECTS)

 • Analiza de marketing
 • Internet Marketing Èi TIC
 • Managementul relaÈiilor cu clienÈii

Managementul resurselor umane (4 ECTS)

 • Recrutare
 • PerformanÈÄ Èi Management
 • RelaÈiile angajaÈilor Èi legile muncii

Contabilitate Èi raportare financiarÄ (4 ECTS)

 • Ãnregistrarea tranzacÈiilor financiare
 • ÃnregistrÄri contabile, contabilitate T Èi jurnal
 • Profit, flux de numerar, active Èi datorii

Politica corporativÄ Èi eticÄ (4 ECTS)

 • Probleme Èi probleme de afaceri
 • Strategia corporativÄ Èi obiective
 • CSR, CER Èi pÄrÈile interesate publice

Statistici Èi analize de date (4 ECTS)

 • Metode de prognozÄ
 • Analiza serii de timp
 • DistribuÈia Èi analiza variaÈiei

Business Law Seminar (2 ECTS) - Seminar

 • Elemente de drept contractual
 • Controale, arbitraj Èi soluÈionare

Termenul II (ianuarie - martie)

Marketing internaÈional (4 ECTS)

 • Avantaj competitiv
 • Publicitate / Promovare globalÄ
 • Decizii de marcÄ Èi produs

Antreprenoriat (4 ECTS)

 • FundaÈii ale antreprenoriatului
 • Creativitate
 • Managementul capitalului uman

Contabilitate managerialÄ avansatÄ (4 ECTS)

 • Costul comenzii
 • Costuri bazate pe activitÄÈi
 • Raportarea pe segmente

Economia globalÄ (4 ECTS)

 • ComerÈ internaÈional
 • Rata de schimb, rata dobânzii
 • Balanta de schimb

Managementul strategic global (4 ECTS)

 • ForÈele globalizÄrii
 • Valori personale Èi eticÄ
 • PÄrÈi interesate multiple

AbilitÄÈi de comunicare (1 ECTS) - Seminar

 • Teorii de comunicare
 • PrezentÄri eficiente
 • Dezvoltarea abilitÄÈilor de ascultare

Termenul III (aprilie - iunie)

Managementul operaÈiunilor (4 ECTS)

 • Managementul lanÈului de aprovizionare
 • Managementul logisticii
 • Proiectare Èi dezvoltare produs

Conducere strategicÄ Ã®n organizaÈii (4 ECTS)

 • Gândire Èi planificare strategicÄ
 • Schimbare de organizare
 • Proiectare pentru rezultate

FinanÈe corporative (4 ECTS)

 • Model de preÈ pentru activele de capital
 • EvaluÄrile stocurilor Èi obligaÈiunilor
 • Managementul datoriei

Tehnologia informaÈiei Èi strategie (4 ECTS)

 • Managementul tehnologiilor
 • Difuzie Èi absorbÈie
 • Inovare Èi Management

Negociere (1 ECTS) - Seminar

 • Negociere efectivÄ
 • TacticÄ adecvatÄ
 • Ãncrederea în negociere

Proiect final / piatrÄ (6 ECTS)

 • Studii de caz Èi un proiect cuprinzÄtor Capstone - Obligatoriu Campus Week One Term: Networking, examene finale
Ultima actualizare Decembrie 2019

Despre facultate

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Citeste mai mult

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Citește mai puţin